Vad skiljer olika avfettningar åt - och hur väljer man avfettning?

Kallavfettningar, alkaliska avfettningar och mikroavfettning som erbjuds från Turtle Wax
Kallavfettningar, alkaliska avfettningar och mikroavfettning som erbjuds från Turtle Wax

 

Avfettning kan delas in i följande två kategorier:

  • petroleumavfettning (även kallad kallavfettning)
  • alkalisk avfettning (som är vattenbaserad)

Men  undantaget bekräftar regeln och det finns även en tredje variant som kallas mikroavfettning (som är en blandning av de två andra).

Turtle Wax Välj rätt avfettning_Sida_1.png

En grundregel när det gäller avfettning är att lika löser lika. Oljebaserad smuts löses upp av petroleumbaserad avfettning medan vattenbaserad smuts löses upp av vattenbaserad avfettning. Detta innebär att det under vinterhalvåret oftast är mest effektivt att använda sig av petroleumbaserad avfettning, eftersom den bäst löser fet smuts i form av till exempel asfalt, tjära och vägsalt. Under sommarhalvåret kommer smutsen mestadels från regn, grus, pollen, fågelspillning och bromsdamm vilket löses bäst av alkalisk avfettning.
Olja eller bensin kan vanligtvis inte blandas med vatten, men genom en speciell tillverkningsteknik kan man med hjälp av mikroemulsion blanda vatten och bensin och på så sätt framställa mikroavfettning, som mixar egenskaper från petroleumavfettning och alkalisk avfettning.


Ingen avfettning bör användas på varma ytor, och avfettning fungerar absolut bäst om den används på torra ytor. För bästa resultat rekommenderas högtryckstvätt i kombination med avfettningen – och man bör självklart stå på en spolplatta eller i en tvätthall för att försäkra sig om att såväl avfettning som den smuts som löses upp tas om hand på rätt sätt.
1.    Spraya på avfettning på en torr bil, och tänk på att inte spraya på eller ovanför sidorutorna eftersom avfettning som via rutorna rinner in i bildörrarna kan lösa upp det rostskydd som finns där. Detta gäller speciellt vid användning av petroleumavfettning.
2.    Låt avfettningen verka några minuter, men låt inte den torka ut helt eftersom det då kan bildas svårborttagna fläckar, och spola sedan av bilen nerifrån och upp – då upplöst smuts inte skall rinna över annan smuts, eftersom den redan upplösta smutsen då kan fastna igen.
3.    Efter avfettningen är det dags att tvätta, torka och gärna vaxa bilen.
Turtle Wax har fyra sorters avfettning i sitt sortiment - två petroleumbaserade, en alkalisk och en mikroavfettning - som beskrivs nedan:
Turtle Wax Superavfettning – en traditionell petroleumavfettning som snabbt och effektivt löser upp fläckar av exempelvis asfalt, tjära, olja, fett och vägsalt. Fungerar utmärkt som motortvätt och för att rengöra penslar etc.
Turtle Wax Prewash-T – en tixotrop avfettning som ett flertal gånger vunnit bäst i test i olika biltidningar. Det som skiljer Prewash-T mot traditionell petroleumavfettning är att den ligger kvar på ytan utan att rinna av eller dunsta bort, vilket gör den mycket effektiv och smidig att använda.
Turtle Wax Avfettning Svanen – en effektiv, alkalisk avfettning som är miljömärkt med Svanen.
Turtle Wax Micro Power Avfettning – en mikroavfettning som förenar egenskaper från både petroleumbaserad och alkalisk avfettning i en och samma produkt. En mångsidig allroundprodukt som kan användas året runt och som är miljömärkt med Svanen.