Turtle Wax Superavfettning med pump 1L

Artikel nr: 272
I lager

Turtle Wax Superavfettning är en traditionell, petroleumbaserad kallavfettning som snabbt och effektivt löser upp fläckar av asfalt, tjära, olja, fett och vägsalt. Den går även bra att använda för motortvätt och  t ex rengöring av målarpenslar.

Eftersom den är petroleumbaserad kan den inte spädas med vatten utan används som koncentrat. Appliceras på torr bil och ger en helt ren yta efter sköljning.

Tänk på: 

  • Undvik att applicera på varma ytor.
  • Det är viktigt att avfettningen inte torkar in på ytan.
  • Vid användning på plast, gummi och omlackerade ytor - testa först på en mindre, undanskymd yta. 
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890002727
12
1. Spraya på ett jämnt lager på ytan som skall rengöras. 2. Låt produkten verka några minuter. Hårt nedsmutsade ytor behandlas med borste. 3. Skölj noggrant av med mycket vatten.

Säkerhetsinformation

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Populära produkter