Turtle Wax Prewash-T Iron Off Gel 500ml

Artikel nr: 259
I lager

Under vinterhalvåret drabbas bilarna av flygrost, metallpartiklar från dubbar,  som fastnar i lacken och på fälgar och orsakar små rostfläckar. Turtle Wax Iron Off Gel reagerar med järnpartiklarna i lacken vilket gör att de ändrar färg och man brukar säga att det blöder. Det är bra att rengöra på detta sätt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, samt på fälgarna vid däcksbyten.

Spraya på och vänta medan produkter verkar och skiftar färg. Iron Off Gel är en tixotrop produkt vilket gör att den hänger kvar på ytan för optimal verkningstid och effektiv gel-konsistens som gör att den hänger kvar på ytan för optimal effekt. Iron Off Gel är syrafri och pH-balanserad.

Tänk på: 

  • För en helt ren bil, använd först Turtle Wax Prewash-T avfettning.
Turtle Wax
7314890002598
6
1. Skaka flaskan väl innan användning. 2. Spraya på torr yta och låt verka i 2-5 min. Produkten bör inte torka in på ytan. 3. Spola av.

Säkerhetsinformation

Fara

Skadligt vid förtäring Kan orsaka allergisk hudreaktion Orsakar allvarliga ögonskador Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Populära produkter