Turtle Wax Super Sikt 500ml

Artikel nr: 263
I lager

Siktförbättrare i koncentrerad form. Rengörande tensider tvättar bort trafikfilmen och mindre  mängd insektsrester.

Ger förutsättningar för säker körning och bra sikt.

Räcker till 50 liter spolarvätska. Blandbar med alla typer av spolarvätska och vatten. En kapsyl räcker till 2,5 liter spolarvätska. Avstånd mellan strecken på etiketten avser dosering till 5 liter.

Tänk på: 

  • Då Supersikt är koncentrerat bör man undvika att få vätskan på lacken.
  • Om det inträffar, tvätta grundligt med såpvatten.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890002635
6
Räcker till 50 liter spolarvätska. Blandbar med alla typer av spolarvätska och vatten. En kapsyl räcker till 2,5 liter spolarvätska. Avstånd mellan strecken på etiketten avser dosering till 5 liter.

Säkerhetsinformation

Fara

Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador

Populära produkter