Turtle Wax Glass Wipes

Artikel nr: 2351
I lager
För snabb och effektiv rengöring av glas och speglar både in- och utvändigt. Ger rena rutor, fria från smuts och ränder. Förpackningen innehåller hela 40st slitstarka rengöringsdukar i 100% plastfritt och biologiskt nedbrytbart material.
Turtle Wax
7314890023517
6
1. Tag av locket och ta bort förseglingen. 2. Drag ut en torkduk från rullens mitt genom hålet på locket och sätt där efter tillbaka locket på burken. 3. Drag fram en ny torkduk vid behov. Stäng locket ordentligt efter användning för att bevara produktens hållbarhet Rengör ytan, upprepa vid behov. Produkten är ej avsedd för personlig rengöring. Sorteras som brännbart avfall, får ej spolas ner i toaletten.

Säkerhetsinformation

Innehåller Reaktionsblandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on och 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Populära produkter