Turtle Wax Glass Clean 400ml

Artikel nr: 235
I lager

Fönstertvätt som effektivt rengör bilglas och speglar.

Tar snabbt bort trafikfilm, tobaksbeläggning och insektsrester.

Tänk på: 

 

  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890002352
6
1. Skaka burken. 2. Spraya ytan som skall rengöras och låt verka ca 1 minut. 3. Torka rent med trasa eller polérduk.

Säkerhetsinformation

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Populära produkter