Turtle Wax Super Sikt 50ml

Artikel nr: 264
I lager

 

Siktförbättrare i koncentrerad form. Rengörande tensider tvättar bort trafikfilmen och mindre  mängd insektsrester.

Ger förutsättningar för säker körning och bra sikt.

Blandbar med vatten och alla typer av spolarvätska.

Tänk på: 

  • Då Supersikt är koncentrerat bör man undvika att få vätskan på lacken.
  • Om det inträffar, tvätta grundligt med såpvatten.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.

 

Turtle Wax
7314890002642
16
Blandas med spolarvätska eller vatten.

Säkerhetsinformation

Fara

Irriterar huden (H315) Orsakar allvarliga ögonskador (H318)

Populära produkter