Turtle Wax Snow Grip Däckklister 400ml

Artikel nr: 307
I lager

Ökar väggreppet på halt underlag när man kört fast.

Produkten ger säkrare och bättre framkomlighet i snö och på is.

Tänk på: 

  • Vid stark kyla bör burken värmas upp med händer eller defroster till ca +10° C. 
  • Produkten är mycket brandfarlig. 
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890003076
6
1. Tag bort smuts och snö från däcken. 2. Skaka burken kraftigt i ca 10-20 sekunder. 3. Spraya rikligt med Snow Grip på däckens slitbana. 4. Låt medlet verka 1-3 minuter, kör iväg försiktigt.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Populära produkter