Turtle Wax Silikonspray 150ml

Artikel nr: 245
I lager

Smörjer, skyddar och isolerar dörrlås, gångjärn och vajrar med ett osynligt skyddslager.

Silikonspray är också utmärkt på bilens dörrlister för att förhindra fastfrysning.

Kan användas på allt i hemmet och garaget som behöver smörjas och skyddas.

Turtle Wax
7314890002451
6

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H315 Irriterar huden Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Populära produkter