Turtle Wax Låsolja 50ml

Artikel nr: 302
I lager

Tinar upp och smörjer fastfrusna lås samt förhindrar att låsen fryser på nytt.

Tänk på: 

  • Torka bort eventuell överskottsolja som rinner ner på lacken.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890003021
12
1. Skaka flaskan. 2. Spraya direkt in i dörrlåset.

Säkerhetsinformation

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Populära produkter