Turtle Wax Engine Clean 400ml

Artikel nr: 213
I lager
Löser effektivt upp all fet smuts och olja från motorer och motorrum. Med högtrycksmunstycke. Effektiv även för salt- och asfaltsfläckar på lacken.
Turtle Wax
7314890002130
6
1. Täck över elsystemet och luftintaget med plast. 2. Spraya över hela motorn och låt verka några minuter. 3. Svår smuts eller fläckar bearbetas med pensel eller trasa. 4. Spola av motorn med vatten.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Populära produkter