Turtle Wax Insect Remover 500ml

Artikel nr: 230
I lager

Äggviteämnen i insekter gör att insektsrester kan vara svåra att få bort, särskilt om de får sitta kvar och bita sig fast.

Med hjälp av en kraftfull insektsborttagare får man lättare bort insekter, tjära och trädsav.

Produkten sprayas på som en vätska, men får en gelkonsistens när den träffar ytan och den hänger därmed kvar på alla ytor.

Tänk på: 

  • Undvik varma ytor då dessa gör att medlet blir svårt att ta bort.
  • Vid applicering på vaxade ytor behöver ny vax appliceras efteråt.
  • Tvätta händerna efteråt.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
5010322739354
6
1. Spraya på ytan som skall rengöras och låt verka ca. 30 sekunder. 2. OBS! Låt inte medlet torka på ytan. 3. Bearbeta ytan varsamt med en mjuk luddfri trasa eller polérduk tills ytan är ren från insektsrester. 4. Avlägsna eventuellt spill eller överblivet medel med fuktig trasa. 5. Tvätta händerna efter behandlingen.

Säkerhetsinformation

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion Orsakar allvarlig ögonirritation

Populära produkter