Turtle Wax Marine Line Gelcoat Sealer 500ml

Artikel nr: 576
I lager

En lackförsegling avsedd för båtar. 

Förseglar och skyddar gelcoat och lackade ytor samt fördjupar lystern och ger ett mycket långvarigt och tåligt skydd.

Innehåller UV-skydd.

Tänk på: 

  • Använd ej på varma ytor.
  • Förvaras frostfritt.
  • Mycket matta eller nedgågna ytor kan först behandlas med Turtle Wax Marine Line Cleaner,
  • Om sealern används som förstärkt långtidsskydd efter vaxning - vänta minst två timmar innan den läggs på
Turtle Wax
5010322756207
6
1. Tvätta ytan som skall behandlas och se till att den är torr. 2. Oxiderad eller matt gelcoat bör först rengöras med Turtle Wax Marine Cleaner. 3. Skaka flaskan väl och lägg på ett tunt jämnt lager på en sektion i taget. 4. Låt torka väl tills en matt yta framträder och polera av med polérduk eller mjuk trasa.

Säkerhetsinformation

Fara

- Brandfarlig vätska och ånga - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Populära produkter