Turtle Wax Pro TFF FlawlessFinish Polymervax 250ml

Artikel nr: TW31580
I lager

Mycket lättarbetat polymervax för alla lacker. Långvarigt skydd med bra avrinningseffekt.

Turtle Wax Pro
5055290731580
12

Säkerhetsinformation

Varning

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Innehåller BENZISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Populära produkter