Turtle Wax Pro TFF FlawlessFinish Polymervax 250ml

Artikel nr: TW31580
I lager

Mycket lättarbetat polymervax för alla lacker. Långvarigt skydd med bra avrinningseffekt.

Turtle Wax Pro
5010322533938
12

Säkerhetsinformation

Varning

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Populära produkter