Turtle Wax HS PRO Pure Wash 1,42 L

Artikel nr: 2288
I lager

Hybrid Solutions Pro Pure Wash är speciellt formulerad för att ge ett extremt skum och fantastiska rengöringsegenskaper utan att bryta ner eller ta bort befintligt vax/lackskydd. Genom att använda industrins mest effektiva pH neutrala tensider, bryter Pure Wash enkelt ner vägsmuts och trafikfilm samt är mycket enkel att spola av. 

 

SKUMSPRUTA: Blanda 100ml i behållaren till skumsprutan och fyll på med ca 1 liter ljummet vatten. Skaka om behållaren. Applicera skummet uppifrån och ner och rengör en panel i taget med en tvättsvamp eller tvätthandske. Skölj av svampen/handsken regelbundet i en hink med rent vatten. Skölj av noggrant och torka torrt med en microfiberduk.

HINKTVÄTT: Blanda en ½ kapsyl (30ml) i en 10 liters hink med ljummet vatten. Skumma upp i hinken genom en kraftig vattenstråle. Tvätta bilen uppifrån och ner, skölj av och torka torrt med en microfiberduk.

FLYGROSTBORTTAGNING: Blanda 100ml i behållaren till skumsprutan och fyll på med ca 1 liter ljummet vatten. Skaka om behållaren. Applicera skummet uppifrån och ner. Använd en syntetisk lerduk eller lerkloss och rengör en panel åt gången genom en fram och tillbaka rörelse över ytan. Skölj av lerduken eller lerklossen regelbundet i en hink med rent vatten. Skölj av noggrant och torka torrt med en microfiberduk

Turtle Wax
5010322539855
6
SKUMSPRUTA: Blanda 100ml i behållaren till skumsprutan och fyll på med ca 1 liter ljummet vatten. Skaka om behållaren. Applicera skummet uppifrån och ner och rengör en panel i taget med en tvättsvamp eller tvätthandske. Skölj av svampen/handsken regelbundet i en hink med rent vatten. Skölj av noggrant och torka torrt med en microfiberduk. HINKTVÄTT: Blanda en ½ kapsyl (30ml) i en 10 liters hink med ljummet vatten. Skumma upp i hinken genom en kraftig vattenstråle. Tvätta bilen uppifrån och ner, skölj av och torka torrt med en microfiberduk. FLYGROSTBORTTAGNING: Blanda 100ml i behållaren till skumsprutan och fyll på med ca 1 liter ljummet vatten. Skaka om behållaren. Applicera skummet uppifrån och ner. Använd en syntetisk lerduk eller lerkloss och rengör en panel åt gången genom en fram och tillbaka rörelse över ytan. Skölj av lerduken eller lerklossen regelbundet i en hink med rent vatten. Skölj av noggrant och torka torrt med en microfiberduk

Säkerhetsinformation

Fara

Irriterar huden Kan orsaka allergisk hudreaktion Orsakar allvarliga ögonskador Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Populära produkter