Turtle Wax Låsspray 16ml

Artikel nr: 303
I lager

Tinar snabbt upp bilens fastfrusna lås.

Tänk på: 

  • Turtle Låsspray innehåller inget skydd eller smörjmedel. Smörj låsen med olja för att förhindra uttorkning.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
Turtle Wax
7314890003038
12
1. Spraya i låset. 2. Vänta någon minut. 3. Lås upp.

Säkerhetsinformation

Fara

Extremt brandfarlig aerosol Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning Orsakar allvarlig ögonirritation Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Populära produkter